AR/VR สตูดิโอสร้างภาพเสมือนจริง

สตูดิโอสร้างภาพเสมือนจริง (Virtual Studio)


         Virtual Studio เป็นการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่สามารถรับและส่งข้อมูลของสัญญาณวีดีโอ มาสร้างเป็นภาพเสมือนในการผลิตสื่อให้มีความทันสมัย อีกทั้งยังช่วยลดความยุ่งยากในการดูแล และช่วยลดต้นทุนของการทำสตูดิโอเพื่อการถ่ายทำรายการหรือนำเสนอขายสินค้าต่างๆ โดยVirtual Studio สามารถทำได้ตั้งแต่พื้นที่เล็กๆ ในบ้านเพื่อการขายสินค้าออนไลน์ จนถึงพื้นที่ใหญ่ เช่น โรงละครถ่ายทำภาพยนตร์

 

Virtual Studio สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้กับหลายหน่วยงาน เช่น 

 1. ช่องโทรทัศน์/สตูดิโอถ่ายทำรายการ : เทคโนโลยี Virtual Studio มีความทันสมัยสามารถใช้งานร่วมกันได้หลายรายการ และเป็นการลงทุนเพียงครั้งเดียว Virtual Studio จึงกลายเป็นทางเลือกอันดับหนึ่งในการเลือกก่อสร้างสำหรับธุรกิจด้านบันเทิง
 2. มหาวิทยาลัย : เทคโนโลยี Virtual Studio ถือเป็นเทคโนโลยีที่ขาดไม่ได้ในการใช้ประกอบการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในตัวเทคโนโลยี ในมหาวิทยาลัยให้ความสนใจกับ Virtual Studio นี้มากเนื่องจากผลงาน 3 มิติต่างๆ ที่นักศึกษาสร้างขึ้นมา สามารถนำมาใช้งานในระบบสตูดิโอเสมือนจริงได้ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างคนสำหรับตลาด สร้างฉากเสมือนให้แก่รายการต่างๆ นั่นเอง
  นอกจากนี้ถ้ามหาวิทยาลัยมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางไกล ก็สามารถนำเทคโนโลยี Virtual Studio ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสามารถนำสื่อประเภทอื่นๆ เช่น PowerPoint Presentation, Video มาแสดงผลในฉากหลังเพื่อเสริมความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างดียิ่งขึ้น และยังสามารถส่งภาพและเสียงแบบรายการสดผ่าน Stream server เช่น Youtube, Facebook , Zoom , MS Team ได้อีกด้วย
 3. องค์กรขนาดใหญ่ : สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีการผลิตสื่อเพื่อใช้ภายใน เช่น การฝึกอบรม, การส่งข่าวสาร การนำเทคโนโลยี Virtual Studio มาใช้งานทำให้การสื่อสารเป็นไปได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถนำสื่ออื่นๆ มาแสดงลงในเนื้อหาได้ อีกทั้งยังเพิ่มความตื่นเต้นในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ จากการเปลี่ยนฉากหลังเป็น 3 มิติได้ รวมถึงระบบมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้การนำเทคโนโลยี Virtual Studio มาใช้งานในระดับองค์กร เริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน 
 

ข้อแตกต่างของเทคโนโลยีสตูดิโอแบบเก่าและแบบใหม่ มีดังนี้

 

 

เทคโนโลยีสตูดิโอแบบเก่า

เทคโนโลยีสตูดิโอแบบใหม่

-  Video Switcher รองรับสัญญาณที่ต่างกันไม่ได้

-  ไม่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องรุ่นเก่าที่มีอยู่ได้

-  ไม่เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับกล้องต่างยี่ห้อ

-  ทำให้ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมจำพวกกล่องแปลงสัญญาณ

-  ไม่สะดวกในการนำไปใช้งานนอกสถานที่

-  อุปกรณ์มีจำนวนมากทำให้มีความซับซ้อนในการแก้ปัญหา

-  ต้องพึ่งพาผู้ชำนาญการในการเชื่อมต่ออุปกรณ์

-  Video Switcher สามารถส่งสัญญาณ Output ได้แค่แบบเดียว

-  อุปกรณ์ Encoder ไม่รองรับสัญญาณของ Switcher

-  พอร์ตเชื่อมต่อเข้ากันไม่ได้เช่น HDMI,HD-SDI

-  ทำให้ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมจำพวกกล่องแปลงสัญญาณ

-  อุปกรณ์กล้อง การ์ดหน่วยความจำ และเครื่องอ่านการ์ดต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน

-  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเป็น Formatเฉพาะของเจ้าของผลิตภัณฑ์

-  เสียเวลาในการแปลงไฟล์หากโปรแกรมตัดต่อไม่รองรับ

-  เครื่องบันทึกสามารถบันทึกไฟล์ได้แค่ Format เดียว

-  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเป็น Formatเฉพาะของเจ้าของผลิตภัณฑ์

-  เสียเวลาในการแปลงไฟล์หากโปรแกรมตัดต่อไม่รองรับ

-  ไม่สะดวกในการนำไปใช้งานนอกสถานที่

-  อุปกรณ์มีจำนวนมากทำให้มีความซับซ้อนในการแก้ปัญหา

-  สามารถรองรับสัญญาณได้ที่ต่างกันได้

-  สามารถใช้งานร่วมกับกล้องรุ่นเก่าที่มีอยู่ได้

-  ใช้งานร่วมกับกล้องได้ทุกยี่ห้อที่มีวางจำหน่าย

-   ลดการพึ่งพาอุปกรณ์เสริมจำพวกกล่องแปลงสัญญาณ

-  เหมาะสำหรับการนำไปใช้งานทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่

-  อุปกรณ์มีจำนวนน้อยทำให้ลดความยุ่งยากซับซ้อนในการดูแล

-  ไม่ต้องเป็นผู้ชำนาญการก็สามารถเชื่อมต่อใช้งานอุปกรณ์และได้ผลงานระดับมืออาชีพได้

-  สามารถตั้งค่าสัญญาณ Output ได้หลายแบบ

-  สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์แสดงผลได้หลากหลายเช่น Video wall, Projector และจอ LED

-  มีระบบ Encoder ในตัวทำให้สามารถ Stream สัญญาณVideo ไปยัง Streaming Server ได้ทันที

ไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ Encoder แยก

-  ตัดปัญหาเรื่องการเชื่อมต่ออุปกรณ์Encoder แบบภายนอก

-  มีพอร์ตเชื่อมต่อหลายแบบและสามารถตั้งค่าสัญญาณที่จะออกได้

-  ไม่ต้องพึ่งพาการ์ดหน่วยความจำเพราะสามารถบันทึกสัญญาณที่ต่อเข้ามาได้ในตัวโดยมี Storage

ที่มีความจุเพียงพอต่อการทำงาน

-  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเป็นมาตรฐานแบบเปิดทำให้สามารถใช้งานได้ทุก Platform มาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต

-  ไม่ต้องแปลงไฟล์เพราะไฟล์ที่ได้เป็นมาตรฐานที่ใช้งานในทุกPlatform ทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่เสียไป

-  สามารถบันทึกไฟล์ได้หลากหลาย Format ในเวลาเดียวกันทำให้ได้ไฟล์หลายชนิดที่เหมาะกับงานแตกต่างกัน

-  ไฟล์ที่ได้จากการบันทึกเป็นมาตรฐานแบบเปิดทำให้สามารถใช้งานได้ทุก Platform มาตรฐานในปัจจุบันและอนาคต

-  ไม่ต้องแปลงไฟล์เพราะไฟล์ที่ได้เป็นมาตรฐานที่ใช้งานในทุกPlatformทำให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาที่เสียไป

-  เนื่องจากอุปกรณ์ที่น้อยทำให้สะดวกในการน าไปใช้งานนอกสถานที่ และง่ายในการติดตั้ง

-  คุณสมบัติอื่น ๆ ที่เทคโนโลยีแบบเก่าให้ไม่ได้

 
 • B2836646-A5C5-4D33-A494-623846BC4035.jpeg
  ห้องบันทึกเสียง(Studio Recording) งานออกแบบและก่อสร้างห้องสตูดิโอบันทึกเสียงที่ได้มาตรฐาน ทางเราจะเน้นเรื่องความสวยงาม และคุณภาพของห้องให้ได้ตามหลักสากลโดยวัสดุซับเสียงที่เรา...

 • F1056243-AF85-43B6-8BC6-DB15332B6504.jpeg
  งานรับสร้างห้องสตูดิโอ,ห้องควบคุม(Mixing Studio / Control room) งานออกแบบและสร้างห้องสตูดิโอตัดต่อภาพและมิกซ์เสียง หรือห้องควบคุมการถ่ายรายการ,ไลฟ์สดรวมถึงควบคุมระบบเสียงในระบ...

 • S__5898369.jpg
  ห้องลงเสียงพากย์หนัง( Voice Over Studio ) ทางเราออกแบบและก่อสร้างห้องสตูดิโอบันทึกเสียงพากย์และ Sound Design ที่ได้มาตรฐานสากล โดยห้องที่สร้างสามารถรองรับการอัดเสียงพากย์ในลักษ...

 • สร้างStudio ทำห้อง Studio
  งานสร้างห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์( Shooting/Streaming Studio ) งานออกแบบและสร้างห้องถ่ายทำรายการโทรทัศน์พร้อมกรีนสกรีน , อุปกรณ์ระบบบรอดคาสท์และเทคโนโลยีการสตรีมมิ่งสุดล้ำ ที่ได...

 • 1666073514221@2x.jpg
  สตูดิโอถ่ายภาพรถ( Car Studio ) 7Range Studio ตอบโจทย์คนรักรถ,นักสะสมรถและบริษัทซื้อขายรถที่ต้องการส่งเสริมยอดขายของธุรกิจโดยบริการรับออกแบบและก่อสร้างสตูดิโอถ่ายภาพรถ360องศา (...

 • Ref.XR Studio.jpg
  ทางเรารับออกแบบและก่อสร้างห้องสตูดิโอ XR โดยห้องที่สร้างสามารถรองรับการใช้งานอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ต่างจากสตูดิโอแบบปกติทั่วไป เช่น การใช้งานกล้องและเซ็นเซอร์ต่าง ๆ ที่รองรับระ...

 • 2AC253F8-A596-4D7C-A11F-4038B4E0076F.jpeg
  งานสร้างห้องประชุมอเนกประสงค์(Multi-purpose Conference Room) สำหรับหน่วยงาน และองค์กรต่างๆใช้ในการประชุมสัมมนาโดยทางเราจะออกแบบให้เน้นความทันสมัย และสวยงามโดยตัวห้องที่สร้างสาม...

 • NSM3.jpg
  Radio Work Station /งานสร้างห้องจัดรายการวิทยุ งานสร้างและออกแบบห้องจัดรายการวิทยุและห้องจัดรายการระบบสตรีมมิ่ง เพื่อการขายสินค้าทางสื่อต่างๆ ซึ่งทางเราจะเน้นความสวยงาม และคุณสมบ...

 • 22.jpg
  VIRTUAL TOUR ,VIRTUAL EVENT AND NFT GALLARYเพื่อการทำออนไลน์บนโลกเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบและเพื่อรองรับ METAVERSE VIRTUAL TOUR & VIRTUAL EVENT คือการจำลองสถานที่จริงหรือ...

 • S__45195272.jpg
  ห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์(Smart Meeting Room/Smart Class Room) เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันการนำระบบ IOT มาใช้ในการทำงานผ่านสื่อดิจิตอล มีข้อดีในการช่ว...

 • RAM7HOUSE_CPP-47.jpg
  งานสร้างและออกแบบห้องดูหนังฟังเพลง(HomeTheater Room) ทางเราจะเน้นเรื่องความละเอียดในการออกแบบรวมถึงความถูกต้อง และความชัดเจนที่คุณจะได้รับจากลำโพงตัวโปรดของคุณ เราจะเริ่มออกแบบโ...

 • 7Rangestudio On Air Light Box
  อุปกรณ์เสริมต่างๆ อุปกรณ์เสริมต่างๆ เราออกแบบมาเพื่อรองรับกับการใช้งานในห้องสตูดิโอและการใช้งานเกี่ยวกับระบบเสียงและงานมีเดียต่างๆโดยจะทำให้คุณทำงานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น...

 • Test 1.png
  Project Consultant /บริการให้คำปรึกษาและวัดค่าเสียงความดังและเสียงสะท้อนในพื้นที่ต่างๆ ทางเรามีบริการพร้อมให้คำปรึกษาและวัดค่าเสียงในหมวดต่างๆเพื่อทำการก่อสร้างและแก้ไข ปัญหาอคูสติ...

 • วิชวลสตูดิโอโค้ด,virtual,Green Sreen,ฉากเขียว
  MOBILE STUDIO /สตูดิโอขนาดเล็ก พร้อมไลฟ์ในบ้านท่าน!! จากวิกฤตการณ์ COVIC-19 มีผลกระทบต่อการค้าขายหน้าร้านเป็นอย่างมาก ทำให้ร้านค้าไม่สามารถเปิดหน้าร้านขายของได้ปกติ ทางเรามีตั...