Smart Meeting Room

Smart Meeting Roomในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้พัฒนาอย่างรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และยังเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่มาพร้อมกับความทันสมัยก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน เทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในขณะนี้ คงเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ Smart System หรือจะเรียกว่าระบบอัจฉริยะนั่นเอง

Smart System หรือระบบอัจฉริยะ เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นอย่างดี Smart System ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ภายในบ้าน หรือเรียกว่า Smart Home และยังพัฒนาให้สามารถใช้งานภายในองค์กร หรือภายในบริษัทเพื่อเป็นตัวช่วยในการประชุม ทำให้สามรถนำเสนอผลงานได้อย่างรวดเร็ว และดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้น หรือเรียกว่า Smart Meeting Room อุปกรณ์ที่ทำให้ห้องประชุมธรรมดากลายเป็นห้องประชุมอัจฉริยะ จะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์ระบบ Automation เพื่อช่วยในการเปิดปิด ไฟ แอร์ ม่านไฟฟ้า อุปกรณ์ภาพและเสียง ผ่านApplication ในมือถือได้อย่างง่ายดาย  และยังมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยในการจองห้องประชุม จัดคิวการเข้าประชุมได้สะดวกมากขึ้น (Smart Booking) รวมทั้งมีอุปกรณ์กระจายสัญญาณ( Mesh Wifi) เพื่อขจัดปัญหาจุดอับสัญญาณWi-Fi และระบบควบคุมความปลอดภัยที่ใช้ในการตรวจสอบและจดจำใบหน้า(Face Recognition) เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบุตัวตน และยืนยันอัตลักษณ์บุคคลด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ เป็นต้น

บริษัท 7Range มีบริการรับสร้างและออกแบบห้องประชุมอัจฉริยะ Smart Meeting Room ให้มีความทันสมัยทั้งงานออกแบบ และระบบAutomation ภายในห้อง โดยทีมงานมืออาชีพ ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบห้อง ออกแบบระบบภาพและเสียง รวมทั้งระบบอัจฉริยะโดยเฉพาะ  เพื่อเสริมสร้างให้ห้องประชุมกลายเป็นจุดศูนย์รวมความคิดในการพัฒนาผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีมาต่อยอดเสริมสร้างแนวคิดใหม่ๆให้ก้าวล้ำสู่ยุคแห่งการพัฒนาต่อไป