งานรับสร้างห้องประชุม,ห้องเรียนออนไลน์

                                     

 ห้องประชุมและห้องเรียนออนไลน์(Smart Meeting Room/Smart Class Room)

        เนื่องด้วยในสถานการณ์ปัจจุบันการนำระบบ IOT มาใช้ในการทำงานผ่านสื่อดิจิตอล มีข้อดีในการช่วยลดต้นทุนการทำ Production และการทำประชุมออนไลน์ที่ต้องมีการติดต่อในจำนวนหลายไซต์การประชุม  รวมถึงยังลดต้นทุนสำหรับทรัพยากรบุคคลในการทำงาน เพราะห้องประชุมหรือห้องเรียนที่นำOnlineTechnology มาปรับใช้จะไม่จำเป็นต้องใช้คนควบคุมเยอะ สามารถทำงานได้ด้วยอุปกรณ์IOTที่ทำงานได้ครอบคลุมและขอบเขตกว้างขวางต่อการใช้งาน

        เทคโนโลยีแห่งอนาคต เหมาะสำหรับการทำ Live Online Conference รองรับการถ่ายทอดสดและทำการสื่อสารที่มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสุดล้ำ สามารถ call conference ผ่าน IOT , NDI Technology ซึ่งรองรับการใช้งานร่วมกับโปรแกรม Zoom, Microsoft team , Google meet ...etc. จากภายนอกเข้ามาในห้องประชุมและห้องเรียนได้อย่างง่ายดาย โดยจะเป็นประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและการติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบออนไลน์สมัยใหม่ ซึ่งตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจุบันที่มีไวรัส Covid -19 เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน 

 

แนวความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายในข้อกลุ่มสื่อดิจิตอล  

         กลุ่มดิจิตอล ได้นำเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ และใช้ซอฟแวร์เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน เทคโนโลยีการศึกษา อี-มาร์เก็ตเพลส อี-คอมเมิร์ซ เป็นต้น 


                                                                   คุณประโยชน์ของSmart Meeting Room/Smart Class Room สำหรับทำการตลาดออนไลน์ 

                                                                    - ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใน และภายนอก
                                                                    - ออกแบบให้เป็นศูนย์กลางในการให้บริการด้านผลิตสื่อวีดีทัศน์ภาพกราฟฟิค สื่อสิ่งพิมพ์
                                                                    - ถ่ายทอดสื่อผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ตFacebook Live, YouTube Live , Line TV

                                                                   ***  การจัดทำการประชุมและการอบรมแบบออนไลน์เพื่อลดต้นทุนการOn-site และตอบสนองนโยบายการ Work from home 

 

                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                               ระบบออโตเมชั่นที่สามารถใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นในโทรศัพท์


อุปกรณ์ระบบออโตเมชั่น ที่จะทำให้การทำงานง่ายและรวดเร็ว


ระบบควบคุมกล้องวงจรปิดที่สามารถจดจำใบหน้าคนได้


ระบบการจองห้องประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
ทั้งนี้เรายังมีบริการ Platform สำหรับการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ในรูปแบบใหม่ที่ไร้ขีดจำกัด
โดยการเรียนผ่าน 
Platform ของเรามีบริการรองรับการสอบวัดผล และการประเมินผลรายบุคคลของแต่ละบทเรียน 

 
learnaround.co