Virtual Tour, Virtual Event AND NFT GALLARY

         VIRTUAL TOUR ,VIRTUAL EVENT AND NFT GALLARY 
เพื่อการทำออนไลน์บนโลกเสมือนจริงแบบเต็มรูปแบบและเพื่อรองรับ METAVERSE

 

VIRTUAL TOUR & VIRTUAL EVENT

        คือการจำลองสถานที่จริงหรือสภาพแวดล้อมจริงให้มาอยู่บนโลกเสมือนจริง ในรูปแบบมุมมอง 360 องศา
โดยการใช้เทคโนโลยี Virtual Reality (VR) และ AR (Augmented Reality) ด้วยอุปกรณ์และระบบต่างๆ แบบเต็มรูปแบบ รองรับ Metaverse สู่การเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต เพื่อสร้างความประทับใจและประสบการณ์ใหม่ๆในการเลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์ที่ทันสมัย และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และยังรวมไปถึงการนำมาใช้ประโยชน์ในการนำเสนองาน NFT ต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าชมสามารถเลือกเข้าชมก่อนการเลือกซื้องาน 

                                                                         

                                                                                                                   (Click ที่รูปเพื่อรับชมตัวอย่างVirtual Tour)
                                                                               NFT GALLARY & NFT MUSIC


                                                                           

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                              DOLBY ATMOS MUSIC

 

                                                                                         

                                                                                            (Click ที่รูปเพื่อรับชมตัวอย่างDolby Atmos Music)

  
         

                                                                                    360°AR MOTION

                                                                                                                                                                               

                                                                                                 (Click ที่รูปเพื่อรับชมตัวอย่าง360° AR MOTION)


ประโยชน์ ของ VIRTUAL TOUR & VIRTUAL EVENT กับ METAVERSE


        ทำให้การนำเสนอสินค้าและบริการมีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีแบบ VIRTUAL TOUR & VIRTUAL EVENT 360 องศาในการนำเสนอที่ง่าย รวดเร็ว และเสมือนจริง ตอบสนองสู่การนำเสนอรูปแบบใหม่ที่ก้าวล้ำสู่โลกของMETAVERSEได้ในอนาคต ทำให้ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า เพียงแค่เลือกชมสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ ช่วยลดตุ้นทุนในการเดินทางและสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างชัดเจนเสมือนเข้าไปสถานที่จริง
สามารถขายสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

        ทั้งนี้ทาง 7Range ยังมีบริการ ออกแบบและสร้างฉากVirtual screen เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมCGต่างๆ รวมถึงสิ่งปลูกสร้างจำลองเพื่อใช้ในMetaverse
,ระบบเสียงDolby Atmos สำหรับงานดนตรี และ รวมการให้คำแนะนำในการเปิดMetamaskเพื่อใช้งานร่วมกับเงินดิจิตอลสกุลต่างๆที่กำลังเป็นที่ต้องการอยู่ในขณะนี้

...............................................................

AUGMENTED REALITY (AR)

คือ การรวมวัตถุเสมือนเข้ากับสภาพแวดล้อมจริงที่อยู่รอบตัว โดยวัตถุเสมือนนี้อาจเป็นได้ทั้งภาพ วิดีโอ หรือเสียงที่ประมวลผลมาจากคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ เช่น มือถือ เทคโนโลยี ARจึงไม่ใช่การสร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาใหม่ แต่เป็นการพยายามสอดแทรกเทคโนโลยีเข้าไปในสภาพแวดล้อมจริง

VIRTUAL REALITY (VR)

คือ การสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนขึ้นมาใหม่ โดยสิ่งแวดล้อมเสมือนนี้อาจเป็นได้ทั้งภาพและเสียง อาจดูคล้ายหรือแตกต่างกับความเป็นจริงอย่างสิ้นเชิง การใช้งานเทคโนโลยี VR จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะ ซึ่งก็คือ VR Headset เพื่อเข้าถึงโลกเสมือนที่สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์ หรือผ่านระบบ Virtual Technology ในการจำลองผ่านโปรแกรมที่เสมือนจริง

NON-FUNGIBLE TOKEN (NFT) 

คือ Cryptocurrency ประเภทหนึ่งที่แสดงความเป็นเจ้าของของสินทรัพย์ ณ ปัจจุบันมีการใช้กับ สินทรัพย์ดิจิทัล อย่างแพร่หลาย ซึ่ง NFT ถูกใช้อย่างมากกับสินทรัพย์ ที่มีความเฉพาะตัวสูงอย่างภาพวาดในวงการศิลปะ หรือของในเกมส์ต่างๆ ที่มีเพียงไม่กี่ชิ้น รวมถึงถูกใช้อย่างแพร่หลายใน Youtuber และ Steamer 

 DOLBY ATMOS MUSIC

คือ ระบบเสียง Surround รูปแบบใหม่ ที่เหนือกว่าระบบเสียง Surround 5.1 และ 7.1 ทั่วไป เป็นการพัฒนาระบบเสียงรอบทิศทางที่ให้เสียงเสมือนจริงที่สุดในปัจจุบัน ทำให้เสียงที่ได้มีเสียงแบบ 3 มิติ การที่จะนำ Dolby Atmos มาใช้ในบ้านให้ได้ผล ต้องมีตัวรับสัญญาณที่สามารถทำหน้าที่ถอดรหัส Dolby Atmos ได้ และต้องมีลำโพงที่ติดตั้งตามตำแหน่งที่คำนวณตามมาตรฐานของ Dolby เพื่อก่อให้เกิดความสมจริงและเพิ่มมิติของเสียงให้สมจริงมากขึ้น