บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)

งานสร้างห้องประชุมและติดตั้งแผ่นซับเสียงในห้องประชุมบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (BEM)